hoe gaat crematie in zijn werk?

Hoe werkt cremeren 

Hoewel cremeren steeds vaker wordt toegepast in Nederland, zijn er nog allerlei vragen rondom de crematie. Er zijn mensen die denken dat het eng is, of dat ze het lichaam van hun dierbare letterlijk in rook zien opgaan.  

Een crematieplechtigheid verloopt weinig anders dan een uitvaart met een begrafenis. Een graf is een plaats die je altijd kunt bezoeken, maar na een crematie kun je ook een urn laten bijzetten, of as kan worden uitgestrooid. Er is dus wel degelijk een plaats om te bezoeken en te herdenken. Het duurt alleen iets langer voordat de urn definitief geplaatst kan worden, of de as kan worden uitgestrooid. 

 

Cremeren een zorgvuldige handeling 

Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met het lichaam van een overledene. Allereerst wordt er voordat de crematie werkelijk plaatsvindt een steentje op de kist gelegd, met een uniek identificatienummer, zodat er geen enkel misverstand kan ontstaan over de asresten in de oven. Het steentje verbrandt namelijk niet. 

Pas wanneer de oven een temperatuur van minimaal 800°C heeft bereikt kan de kist in de oven worden geschoven. De oven wordt daarom ook al ruim van tevoren aangestoken. Door de hitte, ontstaat vaak zelfontbranding. De meeste ovens zijn computergestuurd, maar de functie van de ovenist is onveranderd, hij of zij houdt het proces nauwlettend in de gaten. Het verbrandingsproces duurt anderhalf tot twee uur. Het verschilt soms per oven, maar ook kan het verschillen per kist en per persoon. 

 

Asresten verzamelen 

Na afloop van de crematie worden de asresten verzameld. Zorgvuldig wordt de oven uitgeruimd. Alles wordt netjes opgevangen in een speciaal daarvoor bestemde bak. Metaaldelen, zoals chirurgisch staal, worden meteen verwijderd en apart gelegd. Nabestaanden hebben soms belang bij deze delen, maar het meeste gaat naar de Landelijke Vereniging Crematoria, die edelmetalen verzamelt. De opbrengst van deze metalen gaat naar een goed doel. 

Nadat de asresten gekoeld zijn, worden de resten gezeefd en grotere deeltjes worden vermalen, zodat het een fijne as oplevert. De asresten worden opgeslagen in een speciale asbus, het identificatiesteentje wordt bovenop de as gelegd en op de bus wordt het nummer genoteerd, samen met de gegevens van de overledene. 

Het duurt meestal een week of vier voordat de as wordt vrijgegeven. Er kan gekozen worden de asresten bij te zetten in een urnenmuur of columbarium, maar er kan ook gekozen worden de as te verstrooien. Hieraan zijn wel bepaalde regels verbonden, die na te lezen zijn in de zogenaamde  aswet (hoofdstuk IV) Het is natuurlijk ook mogelijk de as thuis te bewaren. 

 

Bijwonen van invoer kist bij crematie 

Steeds vaker wordt er door nabestaanden gevraagd of ze bij de invoer van de kist mogen zijn. Zo kan men de dierbare tot het allerlaatst begeleiden. In de meeste crematoria is dit mogelijk, maar vraag er vooraf naar. Er zijn diverse handelingen die door de familie gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld de baar met de kist naar de ovendeur begeleiden, of het identificatiesteentje op de kist leggen. Wanneer de ovendeur open gaat, zullen er geen vlammen te zien zijn, de oven is roodgloeiend van de hitte, de kist zal vaak spontaan vlam vatten wanneer hij eenmaal in de oven is. De kist draagt bij tot een betere verbranding van het lichaam.  

Het begeleiden van de overledene naar de oven is meestal alleen toegankelijk voor kleine groepen. Ook kinderen kunnen worden meegenomen. Het is toegestaan om een tekening of klein aandenken mee te geven op de kist. Kinderen zijn vaak heel realistisch en omdat er geen grote vlammen te zien zijn is het voor de meeste kinderen niet eng. De uitvaartleiders van Budgetuitvaart Rotterdam kunnen helpen met de keuzes die moeten worden gemaakt. 

 

Kledingvoorschriften overledene bij crematie 

In principe zijn er weinig voorschriften wat betreft de kleding van een overledene. Kunststof en glas zijn niet goed voor de oven. Denk bijvoorbeeld aan glazen knoopjes. Glas gaat aan de bodem van de oven vastzitten, wat schade kan geven aan de oven. Uitvaartondernemers kunnen goede informatie geven over wat wel en niet kan, maar over het algemeen is veel kleding gewoon toegestaan. 

 

Is rook uit een crematorium schadelijk 

Eigenlijk is er helemaal geen rook te zien bij een crematorium. Omwonenden zijn weleens bang voor overlast, maar aan de oven zit een enorm lucht- en filtersysteem, zodat de lucht die naar buiten gaat niet alleen gefilterd, maar ook gekoeld is. Het is een zuivere lucht, zuiverder dan op veel plaatsen in Nederland. 

Zijn er nog vragen over cremeren, naam dan contact met ons op.                                        Budgetuitvaart Rotterdam 010 201 71 65. 

Call Now Button