Waarom kiezen voor Uitvaartfotografie?

Waarom kiezen voor Uitvaartfotografie? Dit is toch een vraag die steeds vaker gesteld wordt en waaopr niet een antwoord op van toepassing is. Het gebeurt steeds vaker dat er een fotograaf aanwezig is bij een uitvaart. Veel mensen vinden het idee van een fotograaf op een uitvaart wat vreemd, maar bedenk u dan dat het tot voor kort ook vreemd was om een professionele fotograaf bij een bevalling aanwezig te hebben. Tijden veranderen en de wensen en inzichten van mensen veranderen. Zo ook met Uitvaartfotografie.

Emotionele momenten vastleggen

Een uitvaartfotograaf kan op een discrete manier zeer emotionele momenten vastleggen en herinneringen maken voor u of een ander. Iedereen heeft een eigen beweegreden om emoties en herinneringen van het afscheid vast te leggen. Het is belangrijk om te weten dat u zelf kunt kiezen wat er gefotografeerd wordt. Worden er al foto’s van de opbaring en condoleance gemaakt of juist niet. En waar eindigt de fotoreportage? Eindigt de reportage in de kerk of eindigt deze pas wanneer de kist in het graf is gezet of bij de verbrandingsoven staat? Het zijn keuzes en afspraken die u direct met de uitvaartfotograaf kunt maken. Vaak kunt u op de website van desbetreffende fotograaf het fotowerk bekijken en beslissen of de stijl van fotografie bij u past.

Vijf redenen om voor uitvaartfotografie te kiezen

Er zijn een aantal redenen om voor uitvaartfotografie te kiezen. Wij benoemen er vijf voor u.

  •         Tijdens de uitvaartplechtigheid verblijft er familie in het buitenland
  •         Tijdens de uitvaart verblijft een familielid in het ziekenhuis
  •         Tijdens de uitvaart zijn er kleine kinderen aanwezig
  •         Er is sprake van een beginnend dementerende in de familie
  •         Er is sprake van een geestelijk beperkt persoon in de familie

Wanneer iemand in het buitenland verblijft en dit familielid kan niet op tijd terug komen voor de uitvaart, dan kunnen foto’s helpen bij het verhaal wat verteld wordt over de uitvaart. Op die manier kan ook voor het familielid een herinnering gemaakt worden aan de uitvaart. Visualisatie geeft altijd een beter beeld dan alleen een verhaal. Dit geldt natuurlijk ook voor een familielid die om welke omstandigheid dan ook in het ziekenhuis ligt en niet aanwezig kon zijn bij de uitvaart van zijn of haar dierbare.

Maar ook wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn kunnen foto’s op latere leeftijd helpen de herinnering levend te houden. Dit kan erg belangrijk zijn wanneer het de uitvaart van een ouder betreft.

Foto’s voor beginnend dementerenden kunnen belangrijk zijn. Zo kan er een herinneringsalbum samengesteld worden zodat de dementerende persoon de herinneringen weer terug kan halen. Hier zitten wel twee kanten aan. Aan de ene kant kan de herinnering weer terugkomen en kan er over gesproken worden. Aan de andere kant kan het album er ook voor zorgen dat de dementerende keer op keer opnieuw geconfronteerd wordt aan het verdrietige moment en dat de dementerende dit iedere keer voor het eerst meemaakt. Dit zijn lastige afwegingen die gemaakt moeten worden om het juist wel of juist niet te doen.

Het is bekend dat mensen met een geestelijke beperking weliswaar behoefte hebben om te praten over een overlijden en hun gevoel, maar dat praten over het gevoel en het verlies lastig kan zijn. Foto’s van de uitvaart kunnen dan zeker een toegevoegde waarde hebben om het over het verlies en het gevoel te hebben. De foto’s dienen dus als hulpmiddel om het verlies te kunnen verwerken.

Belangrijke afweging

Het inschakelen van een uitvaartfotograaf is dan toch ook een belangrijke afweging die gemaakt moet worden. Wat vindt u belangrijk en wat zijn de omstandigheden die ervoor zorgen dat er een uitvaartfotograaf ingeschakeld moet worden. Wanneer foto’s van het afscheid een toegevoegde waarde kunnen hebben voor u dan wel voor een ander, dan is het verstandig om een uitvaartfotograaf in te schakelen. Zo kunt u altijd het afscheidsalbum erbij pakken wanneer daar reden toe is. Soms is dat om zelf het verdriet van het verlies van een dierbare goed te kunnen verwerken. Maar het kan ook een goede reden zijn om het album erbij te pakken wanneer er kinderen zijn die het over het verlies willen hebben. Het is belangrijke afweging, want wanneer de uitvaart eenmaal is geweest kan deze niet meer overgedaan worden.

Wordt uitvaartfotografie vergoed door de uitvaartverzekering?

Een andere vraag die wij horen is: “Wordt uitvaartfotografie vergoed door de uitvaartverzekering?” Er zijn polissen waarin uitvaartfotografie door de uitvaartverzekering wordt vergoed. Dit zijn de uitvaartverzekeringen met een zogenoemd vrij te besteden budget. Dit vrij te besteden budget zou zeer goed aangewend kunnen worden voor het inschakelen van een uitvaartfotograaf. Het is indien u dit wenst verstandig dat u eerst contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij, zodat u samen met de verzekeraar hier afspraken over kunt maken.

Call Now Button