Wat komt er kijken bij een uitvaart?

Veel mensen weten niet wat ze precies moeten doen wanneer een dierbare overlijdt. Wat komt er kijken bij een uitvaart en waar moet je aan denken. Wij proberen u te helpen met deze checklist wanneer er bij u een overlijden plaatsvindt.  Deze checklist hebben wij zoveel mogelijk op chronologische volgorde opgesteld.

Het overlijden moet worden vastgesteld

Wanneer een persoon is komen te overlijden zal het overlijden officieel vastgesteld moeten worden. Dit zal in de meeste gevallen gedaan worden door de huisarts wanneer het sterfgeval thuis of in het verzorgingstehuis plaatsvindt. Wanneer de huisarts het overlijden heeft vastgesteld ontvangt de nabestaande hiervan een verklaring. Dit heet een A- en B- verklaring.

 • Op de A-verklaring staan de gegevens van de behandelend arts en de persoonsgegevens van de overledene. Tevens wordt op dit formulier verklaard dat de dood ten gevolge van een natuurlijke oorzaak is ingetreden.
 • Op de B-Verklaring staan geen persoonsgegevens, maar wel de doodsoorzaak van de overledene. De behandelend arts stopt de B-verklaring in een gesloten envelop die afgegeven dient te worden bij de burgerlijke stand. Deze envelop wordt vervolgens ongeopend doorgestuurd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Aangifte doen bij de burgerlijke stand

Het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand dient binnen 6 werkdagen na overlijden te gebeuren bij de gemeente waar de persoon is overleden. U dient bij deze aangifte de volgende zaken mee te nemen:

 • De voornoemde A- verklaring
 • De voornoemde B- verklaring in gesloten envelop
 • Het identiteitsbewijs van de overledene
 • Uw identiteitsbewijs
 • Gegevens met betrekking tot de uitvaart
 • Indien van toepassing: het trouwboekje

Wanneer er sprake is van een niet natuurlijke dood is er een verklaring nodig van de Officier van Justitie.

De gemeente zal ervoor zorgdragen dat de overledene zal worden uitgeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Verder zal er een akte van overlijden opgemaakt worden waarvan u een uittreksel mee hoort te krijgen. Dit uittreksel heeft u voor verschillende zaken nodig, waaronder de financiële en administratieve afhandeling van verschillende zaken.

Na de aangifte van overlijden krijgt u een verlof tot crematie of tot begraven.

De laatste verzorging

De laatste verzorging wordt ook wel het afleggen van de overledene genoemd. Na het overlijden is het gebruikelijk dat de overledene wordt gewassen en aan wordt gekleed. Normaliter wordt dit gedaan door iemand van de uitvaartonderneming, maar kan in veel gevallen ook prima samen gedaan worden. Wanneer je het helemaal zelf wilt doen is het verstandig om je hier goed in te verdiepen omdat je vaak tegen onverwachte problemen kunt aanlopen. Ook wanneer de overledene niet aan een natuurlijke dood is gestorven kan de laatste verzorging emotioneel te zwaar zijn. Het is dan ook raadzaam om in die gevallen specialistische hulp in te schakelen voor de laatste verzorging.

Het opbaren van de overledene

Wanneer de laatste verzorging heeft plaatsgevonden kan het lichaam van de overledene opgebaard worden. Dit kan thuis, in een mortuarium of in een uitvaartcentrum. Het lichaam van de overledene zal op deze plaats blijven tot aan de dag van de crematie of begrafenis. Ook het opbaren kan dus op verschillende manieren plaatsvinden, precies zoals u wenst. Zo kunt u er dus voor kiezen om de overledene thuis in zijn of haar eigen bed op te baren of kunt ervoor kiezen om de overledene thuis in een kist op te baren. Wanneer het opbaren thuis plaatsvindt, houdt er dan wel rekening mee dat het lichaam van de overledene goed gekoeld moeten worden. Hiervoor zijn speciale bedrijven tot wie u zich kunt wenden. Wanneer u ervoor kiest om het lichaam van de overledene in een uitvaartcentrum of mortuarium op te baren, zijn daar uiteraard de nodige voorzieningen aanwezig om het lichaam van de overledenen goed te koelen.

Het uitkiezen van de grafkist en de bloemen

Er zijn diverse soorten grafkisten op de markt waaruit gekozen kan worden. Zo kan er gekozen worden uit massief houten kisten of kisten van bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar materiaal zoals bamboe en riet. Het is niet verplicht om een overleden persoon in een kist te begraven. Zo zou u ook kunnen kiezen voor een lijkwade. Dit gebeurt echter niet vaak omdat de vorm van het lichaam goed zichtbaar blijft en dit als te confronterend wordt ervaren. Ook kunt u zelf een kist maken wanneer u dat wenst. Houdt u er dan wel rekening mee dat de kist aan bepaalde voorwaarden zal moeten voldoen zoals: de binnen- en buitenmaat, materialen die niet mogen zoals kunststof, glas of metaal, gebruik van gladde egale bodem en de mogelijkheid om de kist te sluiten moet aanwezig zijn. Ook zijn er tegenwoordig kisten die je zelf in elkaar kunt zetten. Deze kist komt in een klein pakket binnen, wat een geheel andere beleving geeft dan een kist die reeds af is en binnen komt. Het gezamenlijk of zelf in elkaar zetten van de grafkist is een mooi gebaar en kan bijdragen aan het rouwproces

Wanneer u een kist gaat uitzoeken kunt u meestal ook direct de bloemen uitzoeken wanneer gewenst. Het kiezen van bloemen is natuurlijk niet verplicht en naar geheel eigen wens.

De Rouwkaart en advertentie

Veelal wordt er gekozen voor een rouwkaart om familie, vrienden en kennissen op de hoogte te stellen. U kunt een standaard rouwkaart kiezen, maar u kunt er natuurlijk ook zelf een ontwerpen en laten drukken. Houdt u wel rekening met enige levertijd van de kaarten.

Een rouwadvertentie in de krant is ook een optie, maar is geen verplichting. Wanneer u denkt dat u iedereen kunt bereiken met de rouwkaart, dan is een rouwadvertentie wellicht overbodig. Wanneer u wel een rouwadvertentie wilt plaatsen dan kunt u dit doen in een papieren krant of online.

Speciaal vervoer

De overledene dient vervoerd te worden in een voertuig waar een gesloten kist in past. Een kist met de overledene erin is zwaar. Voor het tillen van de kist zijn dan ook minimaal twee, maar bij voorkeur vier personen nodig. Dit kunnen familieleden zijn, vrienden, kennissen of medewerkers van het uitvaartcentrum of uitvaartonderneming.

Keuze van de soort uitvaart

Wanneer een persoon is overleden mag deze persoon pas na minimaal 36 uur begraven of gecremeerd worden. In de wet is dit de minimale termijn. De maximale termijn bedraagt 6 werkdagen. Dit houdt in dat het weekend en/of feestdagen hier niet worden meegerekend.

Begrafenis

Wanneer u kiest voor een begrafenis dan zult u een aantal keuzes moeten maken.

 • Wilt u dat de begrafenis plaatsvindt op een gemeentelijke begraafplaats op een kerkelijke begraafplaats. Of kiest u liever voor een natuurbegraafplaats?
 • Wilt u een familiegraf een particulier graf of een algemeen graf?
 • De duur van grafrust. Dit kan verschillen van 10 tot 20 jaar, maar kan ook vaak afgekocht worden zodat eeuwige grafrust gegarandeerd wordt.

Crematie

Wanneer u kiest voor cremeren zult u ook dan een aantal keuzes moeten maken met betrekking tot de diensten die aangeboden worden.

 • Wilt u alleen een crematie zonder afscheidsplechtigheid dan heet dat een ‘technische crematie,’
 • Wilt u gebruik maken van een ontvangstkamer voor de nabestaanden,
 • Wilt u gebruik maken van een aula voor de afscheidsplechtigheid,
 • Wilt u gebruik maken van de condoleanceruimte en eventueel catering.
 • Hoeveel tijd wilt u per onderdeel reserveren

De uitvaartverzorger of het crematorium kunt u met deze keuzes helpen.

De afscheidsplechtigheid

U bent geheel vrij in uw keus waar u de afscheidsplechtigheid of afscheidsplechtigheden plaats wilt laten vinden. Soms vinden de nabestaanden het fijn om meerdere afscheidsplechtigheden te houden. U kunt dit uiteraard ook zelf regelen, maar in de praktijk blijkt dat dit vaak te veel en te groots is dat het uit handen wordt gegeven aan de uitvaartverzorger. Als locatie kunt u bijvoorbeeld kiezen voor:

 • De kerk
 • Een uitvaartcentrum
 • De aula van het crematorium
 • Het huis waar de overledene heeft gewoond
 • Een zalencomplex
 • Wellicht een andere plek die belangrijk is geweest in het leven van de overledene

 

Muziek en foto’s uitkiezen

Wanneer de overledene bij leven niet heeft aangegeven welke muziek er gedraaid moet worden tijdens de plechtigheid dient u de muziek uit te zoeken. Van welke muziek hield de overledene en wat had de overledene misschien een of meerdere favoriete nummers. Het uitzoeken van de muziek kan helpen bij het verwerken van het verlies. Neem hier goed de tijd voor. U maakt zelf de keus hoeveel muziek er gedraaid wordt afgaande op de tijd die gereserveerd is voor de afscheidsplechtigheid en het aantal sprekers wanneer die er zijn.

Bij sommige uitvaartcentra of crematoria is het mogelijk om foto’s te laten zien op een groot scherm. Stem dit af met de beheerder van deze centra of uitvaartonderneming.

Toespraak

Wanneer u of een andere nabestaande een toespraak wilt houden dan kan dat natuurlijk. Afhankelijk van wat u wilt zeggen kan een toespraak lang of kort duren. Wanneer u een tijdslot heeft afgesproken voor de duur van de afscheidsplechtigheid is het verstandig om met de sprekers af te stemmen hoe lang zij zullen spreken, zodat alle sprekers aan het woord kunnen komen en ook alle muziek en foto’s afgespeeld kunnen worden.

Condoleren

Wanneer de afscheidsplechtigheid afgelopen is, is er mogelijkheid om elkaar te condoleren. Het condoleren vindt meestal na de afscheidsplechtigheid plaats. Ook hiervoor kunt u kiezen hoe lang u wilt dat dit duurt. Gemiddeld wordt hier 45 minuten voor gereserveerd.

Catering

Tegenwoordig is het niet alleen maar koffie, thee en cake wat u kunt aanbieden. Ook bier, wijn en andere dranken kunnen veelal besteld worden. Ook kunt u vaak broodjes of soep bestellen. Wanneer u de afscheidsplechtigheid op een locatie houdt waar geen vaste cateraar zit, is het verstandig om die zelf in te schakelen.

Uitvaartverzekering

Wanneer u niet weet of er een uitvaartverzekering is, dan is het de moeite waard om hiervoor op onderzoek te gaan. Onderzoek bankafschriften naar af- of overboekingen naar een uitvaartverzekering. Wellicht is er een financieel adviseur die de overledene bijstond die u meer kan vertellen. Wellicht is er in de administratie nog een oude polis te vinden die kan worden verzilverd.

Grafmonument

Indien er voor cremeren gekozen wordt mag de as na vier weken worden vrijgegeven door het crematorium. Hierna kunnen de nabestaanden de as ophalen. U kunt zelf bepalen hoe u de as van de overlevende zult bewaren.

Hetzelfde geldt voor een grafmonument. Een grafmonument is prijzig en daarom is het verstandig om hier goed over na te denken wat u wilt, welke vorm en welke tekst u op het monument wilt laten graveren.

Verdere afwikkeling

Wanneer de uitvaart achter de rug is moet er alsnog veel worden geregeld. Denkt u daarbij aan het regelen van diverse bankzaken, eventuele erfenis verdelen, beëindigen van verzekeringen en lidmaatschappen, indien gewenst het beëindigen van de sociale media accounts en indien van toepassing het opzeggen van de huurovereenkomst bij de woningbouwvereniging of het te koop zetten van de woning. Houdt hier ook altijd rekening met de belastingen die betaald moeten worden over erfenissen en eventuele opbrengsten uit de verkoop van bijvoorbeeld de woning.

Call Now Button